Duizeligheid

Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid (BPPD) is een onschuldige maar vaak zeer hinderlijke aandoening. Er treden aanvallen van draaiduizeligheid op bij het maken bepaalde bewegingen, bijvoorbeeld bukken, omhoog kijken, omdraaien- of gaan liggen in bed. De draaiduizeligheid is zeer heftig maar duurt kort, gewoonlijk minder dan 1 minuut. De oorzaak zijn losgeslagen ‘oorsteentjes’ die door het evenwichtsorgaan zijn gaan zwerven. Dit leidt tot kortdurende overprikkeling van de zintuigcellen en daarmee tot draaiduizeligheid. BPPD gaat vaak vanzelf over, maar dit kan soms lang duren. Gelukkig is BPPD goed te behandelen met repositiemanoeuvres. Door middel van een specifieke handgreep wordt geprobeerd de los zwevende oorsteentjes te verplaatsen naar de plek van het evenwichtsorgaan waar ze vandaan komen. De steentjes kunnen dan niet meer leiden tot duizeligheid. Wanneer deze manoeuvre niet mogelijk is of niet afdoende werkt, kunnen houdingsoefeningen voorgeschreven worden. Deze oefeningen trainen het evenwichtsorgaan.

Uitval van een evenwichtsorgaan

Wanneer het evenwichtsorgaan is uitgevallen, door bijvoorbeeld een neuritis vestibularis (onsteking van het evenwichtsoorgaan),  kan dit leiden tot hinderlijke evenwichtsstoornissen of duizeligheid. Er is dan vooral sprake van een wankel onevenwichtig gevoel toenemend bij snelle bewegingen. Vestibulaire revalidatie onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut kan dan zinvol zijn. De oefentherapie is gericht op het verminderen van duizeligheidsklachten en verbeteren van het evenwichtsgevoel. De oefeningen bestaan uit oog-, hoofd- en lichaamsbewegingen waarbij soms duizeligheid wordt geprovoceerd. Hiermee wordt het herstelproces van het evenwicht versneld. Deze oefeningen zijn effectief wanneer ze nauwgezet en regelmatig worden uitgevoerd.

Harro Gerritsen is aangesloten bij Duizeligdheidsnet .

Duizeligheidsnet

Duizeligheidsnet is een onderdeel van Kenniscentrum Duizeligheid. Hierbij is het doel een netwerk te creëren waarbij professionals werkzaam op het gebied van en/of geïnteresseerd in duizeligheid elkaar kunnen vinden.

Dit heeft tot gevolg dat kennis makkelijker wordt gedeeld en eventuele samenwerkingen kunnen worden aangegaan. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen medisch specialisten en fysio- en oefentherapeuten.

Meer weten over onze praktijk of wilt u een afspraak maken? Klik om te bellen of mail naar
fysio.ross@planet.nl