Ergotherapie

Ergotherapie

Ergotherapie helpt mensen met beperkingen of problemen in hun dagelijks functioneren om weer zo zelfstandig mogelijk de dag door te komen. De activiteiten die problemen opleveren worden zo praktisch mogelijk aangepakt. Het kan hierbij gaan om opstaan, douchen of aankleden maar ook om (huishoudelijk) werk, school of hobby’s.

Voorbeelden zijn: • Een jas dichtknopen  • Boodschappen doen • Het bereiden van de warme maaltijd • Opstaan uit een stoel • Tuinieren • Het gebruik van computer of telefoon • Vervoer binnen- of buitenshuis • Een douche nemen.

De behandeling kan zich richten op trainen, begeleiden en/of adviseren. Advies en instructies worden gegeven aangaande hulpmiddelen, voorzieningen en (woning-) aanpassingen.

Ook kan de ergotherapeut adviseren of instructie geven aan een professionele verzorger en/of mantelzorger van de cliënt. Doel is dan dat er zo adequaat mogelijk zorg of begeleiding geboden kan worden, waardoor het functioneren van de cliënt verbetert. Kenmerkend voor een ergotherapie-behandeling is dat deze op de praktijk gericht is. Daarom zal de ergotherapeut zoveel mogelijk bij de cliënt thuis komen voor de behandeling.

Behandeling door een ergotherapeut kan middels een verwijzing door een huisarts of specialist. Sinds de Directe Toegankelijkheid Ergotherapie per 1 januari 2012 is ingevoerd kan er ook rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van derden, een afspraak gemaakt worden met de ergotherapeut.

Vergoeding:

In de basisverzekering is maximaal 10 uur Ergotherapie per kalenderjaar opgenomen. Voor alle verzekerden is dit hetzelfde.

Onze ergotherapeut Suzanne Ross werkt contractvrij. Dit wil zeggen dat de zorgverlener geen contract heeft met de zorgverzekeraars. De factuur gaat naar de patiënt die vervolgens kan worden ingediend bij de zorgverzekeraar.

Meer weten over onze praktijk of wilt u een afspraak maken? klik om te bellen of mail naar
fysio.ross@planet.nl