Onze eerste week met Physitrack – Behandelingen op afstand

Vanaf maandag 23 maart 2020 hebben wij een digitaal programma (Physitrack) geïntroduceerd om u op afstand te blijven helpen. Inmiddels is de eerste week verstreken en kunnen wij zeggen dat er met succes de eerste patiënten zijn geholpen. Wilt u een afspraak maken of meer informatie ontvangen over dit programma? Neemt u gerust contact op met de praktijk. Tel. 0481 – 373512 of e-mail naar fysio.ross@planet.nl

Naast een intakegesprek is het ook mogelijk om een persoonlijk oefenschema voor u te maken. Dit schema kunt u via u laptop, tablet of telefoon openen en makkelijk afvinken. Hiermee kan u revalidatie ook in deze moeilijke tijd succesvol verlopen. Heeft u tussendoor vragen over het programma of moeilijkheden is er de mogelijkheid om ons een bericht te sturen via het programma. Daarnaast zullen wij samen met u evaluatiemomenten inplannen, welke telefonisch of middels een videogesprek plaats zullen vinden.